Política de Privacitat

A fi de donar compliment al Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell), s’exposa de forma clara i directa com es gestionen les dades de caràcter personal dels usuaris i col·laboradors d’aquesta pàgina i altres dades d’interès.

 

 1. Qui és el Responsable del tractament de les dades?

Les dades es gestionen per Bifilms Distribución Material Audiovisual, SL, d’ara endavant ZERO i U, inscrita al Registre Mercantil ( tom 301, foli 113, full 165314) amb CIF B-61454666 i domicili a efecte de notificacions al carrer Rafael Batlle 26-28 , 08017 Barcelona .

Pot contactar enviant un correu electrònic a: info@zeroiu.com

 

 1. Finalitat: Per què i per a què tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals per a les següents finalitats:

 • Per tramitar les peticions d’informació que faci l’usuari mitjançant els formularis o vies de contacte habilitats a la pàgina.
 • Per poder donar compliment a les adquisicions de béns i/o serveis que es comercialitzaran a la pàgina.
 • Per a desenvolupar accions comercials en general i poder oferir-li continguts, productes i serveis que poden resultar del seu interès. Aquestes comunicacions s’enviarien només en cas d’acceptació prèvia per part de l’usuari o en cas de que hagi contractat prèviament un producte o servei

 

 1. Base jurídica: Com podem obtenir les seves dades?

La nostra legitimació per a obtenir les dades és el propi consentiment de l’usuari. Obtenim informació de caràcter personal d’un mode directe, ja sigui a través de consultes realitzades pels usuaris a les nostres bústies o correus de contacte, o al contractar un servei.

 

 1. Destinataris: Qui rebran i tractaran les seves dades?

Només nosaltres, Bifilms Distribución Material Audiovisual, SL, rebrem i tractarem les dades de caràcter personal. No es cediran les seves dades a cap tercer sense el seu consentiment exprés i inequívoc. Per altra banda, es podria compartir les dades amb els nostres proveïdors però únicament amb la mesura estrictament necessària per a poder desenvolupar el servei.

 

Tot i això, s’informa que Bifilms Distribución Material Audiovisual, SL, pot utilitzar Google Analytics o altres serveis de cloud ubicats a tercers països. En aquests casos sempre ens assegurem que els es garanteixin les disposicions de protecció establertes al Reglament Europeu de Protecció de Dades. En el cas de Google Analyitics s’utilitzen cookies per a ajudar-nos a estudiar i analitzar l’ús que fan els usuaris de la web (més informació a la política de cookies). Aquesta eina es prestada per Google, Inc., empresa nord-americana de Delaware llur oficina principal és al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Inc. està adherit a l’acordo de Privacitat (EU-US Privacy Shield) sent del tot segur aquest tractament.

 

 1. Quins són els drets dels usuaris?

Els interessats, d’acord amb el disposat a la normativa aplicable, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de limitació i portabilitat dirigint un escrit a Bifilms Distribución Material Audiovisual, SL al carrer Rafael Batlle 26-28 , 08017 Barcelona o, bé, enviant un correu electrònic a info@zeroiu.com. En ambdós casos, serà precís adjuntar una fotocopia del Document Nacional d’Identitat o documentació anàloga que acrediti la seva identitat.

Així mateix, l’usuari podrà presentar les seves reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (més info a www.agpd.es).

 

 1. Enllaços externs

S’adverteix a l’usuari que la present pàgina web pot mostrar enllaços a diferents portals aliens a Bifilms Distribución Material Audiovisual, SL. En aquests casos, l’empresa no es responsabilitza del possible tractament de dades que poden realitzar en aquestes pàgines webs.

 

 1. Enviament de comunicacions comercials

En cas d’acceptació en el formulari oportú o a l’adquirir algun producte o servei, es poden remetre puntualment a l’usuari comunicacions i promocions sobre els serveis que Zero i U ofereix . També es podrà sol·licitar a l’usuari la seva opinió sobre productes o serveis relatius a les seves preferències. El usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la remissió de les comunicacions comercials mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@zeroiu.com o bé seguint les instruccions que s’indicaran a cada comunicació remesa a l’usuari.

 

 1. Tractament de dades de menors d’edat

En compliment de la normativa aplicable, per a procedir al tractament de dades de menors de 16 anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors. En cas que des de Bifilms Distribución Material Audiovisual, SL es sospiti que un usuari pot ser menor de 16 anys, es podrà requerir a acreditar aquest extrem o revisar que tingui el permís i autorització escaients. Així mateix, ens reservem el dret de suspendre o eliminar el seu compte.

 

Open chat
1
Hola! necesitas ayuda en la digitalización de tus recuerdos?