Avis Legal

  1. Identificació del prestador

Denominació social: Bifilms Distribución Material Audiovisual, SL

Nom comercial : ZERO i U

CIF : B-61454666

Telèfon: 93 204 04 54

e-Mail: info@zeroiu.com

Inscrit en el Registre: Mercantil de Barcelona

Nom del domini : zeroiu.com

 

  1. Objecte de la pàgina web

La present pàgina web té com a objecte informar sobre els serveis que ZERO i U, ofereix per a la digitalització de formats de vídeo, cinema , àudio i fotografia en els diferents sistemes existents en el mercat . Igualment proporciona material de lloguer relacionat amb el sector audiovisual.

Aquests serveis van dirigits tant a usuaris particulars com a botigues de fotografia, copisteries, vídeo clubs, botigues d’informàtica i empreses relacionades amb el món

audiovisual.

La present pàgina web no comercialitza en línia el serveis relatius a les finalitats exposades ZERO i U, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment el contingut de la pàgina web i el present Avís Legal.

 

  1. Accés a la pàgina web

El prestador del servei permet lliurament l’accés general a la web a tots els usuaris d’Internet L’accés al portal atribueix la condició d’usuari i s’entén que s’accepten les condicions que consten en aquest avís legal, quedant vinculat al seu compliment.

 

  1. Contacte i Informació

Si l’usuari volgués posar-se en contacte amb el titular de la pàgina, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic: info@zeroiu.com En aquest cas, la informació de caràcter personal rebuda serà tractada d’acord amb la nostra política de privacitat, sent l’usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

 

  1. Ús de la pàgina web

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent , la bona fe i els usos generalment acceptats i l’ordre públic . Així mateix, queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives contra zero i u o qualsevol tercer o que, de qualsevol manera, pugui causar prejudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Respecte als continguts es prohibeix la seva reproducció , distribució o modificació a menys que es conti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès. Igualment es prohibeix la seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitaris , diferents als estrictament permesos i qualsevol intent d’obtenir els continguts de la pàgina web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris.

 

  1. Exclusió de garanties i Responsabilitat

ZERO i U, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol caràcter que poguessin portar causa de:

• La falta de disponibilitat , manteniment i manteniment efectiu del web i/o dels seus serveis o continguts

• La falta d’utilitat, adequació o validesa de la pàgina Web i/o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris

• L’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts

• La recepció , obtenció, emmagatzematge , difusió o transmissió , per part dels usuari , dels continguts

• L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a las actuals Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre púbic, de la pàgina web, els ses serveis o continguts ,per part dels usuaris

• L’ incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació als serveis prestats als usuaris a través de la pàgina web

  1. Hipervincles o Links

La pàgina web pot mostrar enllaços a altres portals o pàgines webs. En aquest cas, ZERO i U, com a prestador de serveis d’intermediació i només respondrà dels continguts d’aquelles pàgines si tingués coneixement efectiu de la il·licitud d’aquells continguts i no hagués actuat amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç. Si l’usuari considera que el contingut enllaçat és il·lícit o inadequat podrà comunicar-ho a ZERO i U remetent un correu a info@zeroiu.com . S’analitzarà el contingut i la seva possible inadequació i, en tot cas, es procedirà a la supressió de l’enllaç. En tot cas, la recepció de la comunicació anterior no tindrà el caràcter de “coneixement efectiu”, segons el que disposa la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per una altra banda, els usuaris podran afegir enllaços des de les seves pròpies pàgines webs al present portal, sempre i quan es tracti d’una finalitat purament informativa i sense intenció de discriminar ni desprestigiar l’empresa.

 

  1. Publicitat

A la pàgina Web podrà allotjar-se contingut publicitari o patrocinat. ZERO i U no serà responsable de qualsevol error o irregularitat dels referits missatges publicitaris, sent els anunciants o patrocinadors els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

 

  1. Legislació aplicable

La present informació legal, així com la política de privacitat i de cookies, es regeix per la legislació vigent. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina Web, zeroiu.com l’usuari es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

 

 

Open chat
1
Hola! necesitas ayuda en la digitalización de tus recuerdos?